Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
PPHU Rolbud Ewa Chrząszcz przekazuje następujące informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych:

DANE ADMINISTRATORA
PPHU Rolbud Ewa Chrząszcz z siedzibą w Probostwie Górnym 86, 87-732 Lubanie

DANE KONTAKTOWE
Kontakt z reprezentantem poprzez wiadomość mailową pod adresem kontakt@wyjatkoweogrody.pl

CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym kontrahentem/osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
podjąć działania w celu zawarcia transakcji z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz
kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania transakcji między nami lub podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi klientami
zapraszać Cię do korzystania z naszych ofert lub przekazywanie inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z klientami
bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem transakcji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i informatyczne pozyskanych danych.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych klientów odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane osobowe dotyczą
2. Umowa sprzedaży zawarta podczas realizacji transakcji, a w dalszej kolejności również umożliwiająca skorzystania z gwarancji lub rękojm.
3. Regulamin serwisu
4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji. Dane nie są przekazywane poza obszar UE/EOG.

OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do prawidłowego wykonania decyzji z punku widzenia przepisów prawa konsumenta, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.
 
UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody
Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
 
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane przez Administratora są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl